dor-locksmith@outlook.co.il

054-439-2959

Interactive® צילינדר אינטראקטיב

  • צילינדר ברמת High Security גבוהה עם כרטיס שכפול המיועד להגברת הבקרה על שכפול
  • מגביר את אפשרויות ההתנגדות  לניסיונות פריצה
  • מגיע עם כרטיס שכפול מגנטי אישי המיועד לאפשר בקרה על שכפול מפתחות
  • עומד בדרישות מכון התקנים הישראלי ובסטנדרטים בינלאומיים
  • תוצרת ישראל ומותאם לתנאי הארץ
  • Patent Pending​

מקבלים כרטיסי אשראי: