dor-locksmith@outlook.co.il

054-439-2959

מולטילוק Classic - צילינדר קלאסיק​

  • צילינדר ברמת High Security
  • מגביר את אפשרויות ההתנגדות לניסיונות פריצה
  • עומד בדרישות מכון התקנים ובסטנדרטים בינלאומיים
  • תוצרת ישראל ומותאם לתנאי הארץ
  • מגוון רחב של צבעי מפתחות לשכפול​

מקבלים כרטיסי אשראי: